Diensten voor uw onderneming
Bedrijfseconomie in uw onderneming
  • Uw bedrijf neemt deel aan het maatschappelijk verkeer en heeft te maken met de dynamiek en de positieve en negatieve kanten van deze omgeving.
  • Elke tijdsspanne kent nieuwe vragen waarop u moet inspelen.
  • De bedrijfseconomische analyse van uw bedrijf geeft zicht op de sterke en zwakke kanten van uw bedrijf. U kunt uw sterke kanten benutten en uw zwakke kanten verbeteren of uitbesteden.
  • Prognoses en investeringsplannen zijn van belang om uw bedrijf de koers te laten varen, die u wilt. Planmatig werken leidt tot betere resultaten en tot het bereiken van de gestelde doelen.
  • Wij kunnen u van dienst zijn bij het maken van de bedrijfseconomische analyse en het opstellen van prognoses en investeringsplannen.

Accountancy
Wij maken gebruik van AA-accountants met certificerende bevoegdheid; de accountants voor het MKB.

Fiscaal
Wij hebben gecertificeerde belastingadviseurs in huis welke lid zijn van het RB (Register Belastingadviseurs), een van de leidinggevende beroepsorganisaties voor belastingadviseurs.

Advies
Op bedrijfseconomisch en financieel gebied hebben wij de kennis en ervaring in huis om u met een deskundig advies van dienst te zijn.

Kwaliteit
• Een deskundig advies gebaseerd op kennis en ervaring
• Betrouwbare adviseurs met aandacht voor uw bedrijf
• Gebruik te maken van opgebouwde know how in de branche
• Een onafhankelijke financiële coach
• Kwaliteit voor een redelijke prijs


Zoeken in deze website
Denva is aangesloten bij NOVAA
Logo NOVAADe Nederlandse Orde van Accountants-Administratie consulenten (NOvAA), is bij wet ingesteld als beroepsorganisatie voor AA-Accountants.

www.novaa.nl
Contactgegevens
Grachtweg 31
2161 HL Lisse

info@denva.nl
Tel: 0252-234532
Fax: 0252-234632